MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem, które ma świadomość czekających dziecko
wyzwań ze strony współczesnego świata.
Jesteśmy dla rodziców, którym zależy by ich dziecko
nauczyło się funkcjonować w zmieniających się warunkach.


Cele naszych działań to:

 •   wspomaganie rozwoju i przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 •   zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka bezpieczeństwa, akceptacji, uznania,     miłości
 •   partnerskie relacje między nauczycielami, dziećmi, personelem, rodzicami

W naszym przedszkolu dzieci uczą się:

 •   poznawać siebie i świat
 •   odnajdywać swoje miejsce w grupie rówieśniczej
 •   budować swój system wartości oparty na wartościach uniwersalnych

Absolwenci naszego przedszkola są:

 •   wyposażeni w wiedzę, sprawność i umiejętności niezbędne w dalszym etapie życia i     edukacji
 •   przygotowani do pokonania trudności i sprostania oczekiwaniom oraz wyzwaniom     XXI wieku
 •   są jednostkami twórczymi, partnerskimi, potrafią szanować siebie i innych

Oferujemy naszemu dziecku:

 •   atmosferę pełną ciepła, życzliwości, zaufania i tolerancji
 •   indywidualizację procesu wychowania i nauczania zgodną z jego potrzebami     rozwojowymi
 •   aktywne i niekonwencjonalne metody pracy
 •   wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i doskonałą bazę dydaktyczną
 •   pomoc specjalistów ( psychologa, pedagoga, logopedy)
 •   przestronnie i funkcjonalnie urządzone sale zajęć
 •   plac zabaw dobrze wyposażony w sprzęt gimnastyczny