Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00 – 8.00

 •   Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 •   Indywidualna praca z dzieckiem (np. ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i
       słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia ortofoniczne)
 •   Zabawy i ćwiczenia ruchowe

8.00 – 8.30

 •   Śniadanie

8.30 – 9.00

 •   Zabawy integrujące grupę

9.00 – 10.30

 •   Realizacja zadań edukacyjnych rozwijających aktywność dziecka w różnych
      sferach rozwojowych

10.30 – 11.30

 •   Spacery, wycieczki, zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie
      przedszkolnym lub w sali

11.30 – 12.00

 •   Obiad

12.00 – 14.00

 •   Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i bajkach, w gr. I leżakowanie
 •   Aktywność twórcza dzieci wg ich zainteresowań
 •   Utrwalanie poznanych treści
 •   Gry i zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

14.00 – 14.30

 •   Podwieczorek

14.30 – 17.00

 •   Zabawy dowolne w kąciku zainteresowań
 •   Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach
 •   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb